Aalto Art & Design – Helsingfors

Jag heter Oskar, är 27 år och jag gör en utbytestermin på 
Aalto Universitet i Helsingfors. Jag har läst 
Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot 
IT-miljöer, inriktning informatik, samt de flesta kurserna 
inom det Systemvetenskapliga programmet. Just nu läser jag 
däremot på Masters programmet Human-Computer Interaction 
och som min valbara termin gör jag det här utbytet.
Aalto universitetet har en massa olika fakulteter men är 
generellt indelade efter tre olika campus, ekonomi, 
teknik och konst/design. Jag är på konst/design som i 
sin tur involverar allt ifrån filmproduktion till 
möbeldesign, och new media som jag läser. Jämfört med 
informatik så är new media ganska likt men skiljer sig 
i att man försöker ha en mer konstnärlig syn på studierna 
samt att det är mer praktiskt arbete.
Just nu läser jag sex olika kurser parallelt varav en heter 
Bodily interaction där vi använder Microsoft Kinect och 
programmeringsspråket Processing för att undersöka hur 
människa-dator interaktion kan ske genom kroppsrörelser. 
Kurswebben finns på http://nui.mlog.taik.fi/ om någon 
skulle vara intresserad i att utforska ämnet mer.

Igår lekte vi med personigenkänning och beroende på 
x,y,z-koordinater så fick man en fågel som följde ens 
rörelser.